Firma družbe:

VADNJAL d.o.o.

Daljša oblika firme:

VADNJAL, proizvodna kovinskih izdelkov in trgovina, d.o.o.

Poslovni naslov družbe:

Parje 25, 6257 Pivka

Telefon: 05/757 55 22

Faks: 05/757 52 00

E. naslov: vadnjal.pivka@siol.net

Identifikacijska številka za DDV: SI20341318

Matična številka: 5615607

Transakcijski račun: 1010 0003 4984 112

Direktor: Matjaž Vadnjal

Družbenik: Srečko Vadnjal

 

 

 

 

 

 

copyright (C) 2013, VADNJAL d.o.o., Parje 25, 6257 Pivka, vadnjal.pivka@siol.net, ID zavezanca za DDV: SI20341318